Privacy

Privacy - Je gegevens

Onze website verwerkt gegevens die je hebt ingevuld en registreert de verkeersgegevens van de bezoekers op onze site. Gegevens die je zelf invult, zijn nodig om bijvoorbeeld je betaling af te handelen, je factuur af te leveren. Hiervoor zijn gegevens nodig zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres maar ook gegevens voor de afhandeling van betalingen.

Persoongegevens

Persoonsgegevens en adres- en e-mail gegevens worden door Gooise-Gitaarschool.nl strikt vertrouwelijk behandeld. Gooise-Gitaarschool.nl respecteert uw gegevens en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. De door u verstrekte gegevens worden bijgehouden in een databestand en worden uitsluitend gebruikt voor de bezorging van de bestelling en voor het verzamelen van informatie over Gooise-Gitaarschool.nl Persoonsgegevens zullen door Gooise-Gitaarschool.nl niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Gooise-Gitaarschool.nl , behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen op uw verzoek ook worden gewijzigd of verwijderd.

Beveiligde pagina’s

De benodigde veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen om verlies en onrechtmatig gebruik van gegevens te voorkomen. Hiertoe worden je gegevens gecodeerd en zo nodig via beveiligde (SSL: Secure Socket Layer) verbindingen verstuurd. Het beveiligingsniveau is afgestemd op de aard van de te beschermen gegevens. De online betaalmogelijkheden zijn middels SSL beschermd.